Mundurki szkolne w Polsce – część 2

Mundurki szkolne – czy w Polsce istnieje obowiązek ich noszenia?

Mundurki szkolne funkcjonują w polskich szkołach od dawna. Jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego noszenie ich było obowiązkiem każdego ucznia, dzisiaj można je spotkać jedynie w szkołach prywatnych, społecznych, w szkołach z internatem i szkołach katolickich.

Wygląd mundurka zmieniał się przez dziesięciolecia, ewaluował wraz ze zmieniającą się Polską i zmieniającą się świadomością Polaków. Po 1945 roku mundurki zostały zastąpione fartuszkami i garniturami, a w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku obowiązek ich noszenia został zniesiony. W 2006 roku, podczas rozpoczęciu roku szkolnego, ówczesny minister edukacji narodowej Roman Giertych w swoich przemówieniach zachęcał dyrektorów szkół do wprowadzania jednolitego stroju dla uczniów. Mundurki szkolne według ministra miały nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i wprowadzić ład w ubiorze, ale miały też na nowo stać się piękną polską tradycją i dumą każdego ucznia.

W 2007 roku, znowelizowana ustawa o systemie oświaty głosiła, że w podstawówkach i gimnazjach ma obowiązywać „jednolity strój”. W szkołach ponad gimnazjalnych decyzja o obowiązku noszenia mundurków należała do dyrektora. W praktyce wyglądało to jednak nieco inaczej. Z uwagi na fakt, że wygląd mundurka miał być ustalany lokalnie, w szkołach zapanowała duża różnorodność w kwestii obowiązkowego ubioru, fasony mundurków były rozbieżne między poszczególnymi szkołami.

Dopiero w 2008 roku, nowelizacja ustawy o systemie oświaty, ostatecznie zniosła obowiązek noszenia mundurków szkolnych, pozostawiając możliwość ich noszenia szkolnej społeczności.